14.2.15

arquitextures-07


Fotografia de l'esquerra de Plaça de les Glòries, barcelona, 2007 <-> Fotografia de la dreta de Rotterdam Berlin, 2011
(Fotografies Marc Chalamanch, sèrie diàlegs_arquitextures) http://instagram.com/chalamanch

No hay comentarios: